Բարերի կայանքներ
2017-09-20

Բարերի կայանքը հատուկ հարմարանք է՝ նախատեսված բարի որակյալ գործունեության ու բարմենի աշխատանքի բարելավման համար: Ստանդարտ կայանքը պետք է ունենա մրգերի, սառույցի պահպանման համար նախատեսված հատուկ տեղ, բարերի գույքի համար նախատեսված սեղան, շշերի համար նախատեսված հարմարանքներ: Նման դասավորվածության շնորհիվ բարերի աշխատանքն արագ է ընթանում, գործընթացները բարելավվում են, հարմար սարքավորումը խնայում է բարմենի ժամանակը, քանի որ ահրաժեշտ բոլոր գործիքներն ու մթերքները ձեռքի տակ են լինում:

Բարերի կայանքների երկու տեսակ գոյություն ունի՝ պատրաստի և պատվիրված:

Իհարկե առավել հաճախ ճիշտ կլինի ընտրել կոնկրետ հաստատության պահանջներին համապատասխան կայանքներ: Լավ բարերում որակյալ ու արագ աշխատանք երաշխավորեու համար ցանկալի է, որ յուրաքանչյուր բարմեն իր կայանքն ունենա:

Բարերի կայանքների հիմնական մոդուլները

Ցանկացած կայանք կազմված է ամուր հիմնակմախքից ու սեղանից: Ժամանակակից կայանքի ոտիկները սովորաբար կարգավորվող են ու խորհուրդ է տրվում հենց այդիպսինը ձեռք բերել: Դա թույլ կտա կայանքը տեղափոխել ու տարածքի հնարավորություններն առավել հարմար դարձնել:

Բարերի կայանքի՝ սառույցի, սառը հումքերի, բուրավետիչների, կոկտեյլի բաղադրիչների ու հավելումների համար նախատեսված բազմամակարդակ տարաները ցանկացած հարմարանքի անբաժան մասն են կազմում: Սովորաբար կայանքներում միջնապատերը հանովի են, ինչը բարմենին հնարավորություն է տալիս ինքնորույն կարգավորել տարաների չափսը:

Կայանքի լվացարանը պետք է հարմար լինի, սանտեխնիկան՝ որոկյալ:

Գավաթների տեղավորման համար նախատեսված սեղանը միշտ կաթիլ հավաքող հատվածով է սարքավորված, որտեղ թափվում են լվացած գավաթներից թափվող կաթիլները:

Գարեջրի դրիֆտի սեղանն իր երկու կաթիլահավաքիչով ստանդարտ կայանքի պարտադիր տարր է: Այդ սեղանի տակ պետք է տարածք նախատեսված լինի գարեջրի կեգի համար:

Ինչպես ճիշտ ընտրել

Նյութը. չժանգոտվող պողպատ, որն ամենաամուր ու որակյալ նյութն է: Այն երկար կյանք ունի ու խոնավությունից չիժանգոտում:

Չափսերը. Ստանդարտ չափսը 1մ 20սմ-ից մինչև 1մ 60 սմ-ն է: Նման չափսի դեպքում առկա կլինեն աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր տարրերը: Խոշոր ձեռնարկությունների համար կարելի է առավել խոշոր կայանք գնել՝ տարածքի պահանջներին համապատասխան:

Ֆրեշ-կայանքը հյութաքամիչների, մրգերի պահպանման վայրի տեղադրման հատուկ սարքավորում է:

Սուրճի կայանքը սուրճի մեքենայի տեղադրման վայր է, սրճային մթերքների փայտիկ, սուրճի մրուրը թափելու տեղ:

Կոկտեյլային կայանքը հարմարանք է՝ նախատեսված շշերի համար, լվացարան, մրգերի ու կտրտած մթերքի տարաներ, ըմպելիքների տարաներ, աղբատար:

Սփիլ-սեղանն իր կաթիլահավաքիչով սպասքի համար նախատեսված վայր է, որտեղ լվացած սպասքը չորանում է:

Մի խոսքով՝ բարերի կայանքի հիմնական գործառույթը բարմենի աշխատանքը թեթևացնելն է, բարի գործունեության բարելավումն ու մթերքի, սառույցի, սպասքի և այլի պահպանման համար անհրաժեշտ հարմար տարածության մեծացումը: